SƏNƏDLƏR“Azerin” şirkətinin Baş direktoru Qalib Qurbanovun informasiya texnologiyaları
sahəsində hazırladığı bəzi qanunvericilik aktlarının və normativ-hüquqi
sənədlərin siyahısı:


- Azərbaycan genişzolaqlı internet xidmətlərinin inkişafı strategiyası (Lahiyə, 2013-cü il);

- İnformasiya informasiya sistemləri və informasiya təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (Lahiyə, 2014-cü il);

- Jurnal “Информационное общество” № 4-5 2016 г.: “ИКТ- инфраструктура в странах СНГ”;

- Рекомендации по основным направлениям развития информационного обществa в Азербайджане” (2016-cı il);

- Dünya İqtisadi Forumunun toplusunda analitik məqalə: “World Economic Forum: The Global Information Technology Report 2012”: “Big Ambitions in Rapidly Changing Word: Azerbaijan”;

- İnformasiya sistemlərinin yaradılması dəyərinin qiymətləndirilməsi metodikası (2012-ci il) - Elektron imzanın tətbiqi zamanı yaranan mübahisəli halların həlli qaydaları və elektron imzanın həqiqliyinin yoxlanılması metodikası (Lahiyə 2010-cu il);

- Sertifikat Xidmətələri Mərkəzinin reyestrlərinin aparılması proseduru haqqında məlumat (2010);

- Sertifikat Xidmətələri Mərkəzinin mülki məsuliyyətinin sığorta qaydaları (2010-cu il);

- Sertifikat Xidmətələri Mərkəzləri göstərdiyi elektron imza xidmətləri üçün ödənişlərin miqdarının təyin olunması haqqında təlimat (2010-cu il);

- Milli Sertifikat Xidmətələri Mərkəzinin göstərdiyi elektron imza xidmətləri üçün ödənişlərin miqdarının təyin edilməsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması (2010-cu il).